– mer på tapetet!

Selvfølgelig er det fornuftig å bruke én leverandør til flere håndverkstjenester. Det gjør det langt enklere å koordinere arbeidsprosesser samtidig som du får alt presentert på én faktura. Men vi gjør ikke alt. I stedet har vi valgt ut et knippe av tjenester som vi erfaringsmessig vet det ofte er etterspørsel etter samlet.


Hvem er vi?

Maler og byggtapetserarbeider har vi utført siden 1963. Vi har dermed lang erfaring og stor kompetanse innen faget. Vi er 12 ansatte, 1 med mesterbrev, 1 prosjektleder, 7 svenner/byggtapetserere, 2 lærlinger og 1 adm./økonomiansatt.

Medarbeidere

Blant våre medarbeidere er det noen som er flinkere enn andre til å male, tapetsere eller legge tepper. Så sant det er praktisk mulig, lar vi spesialistene jobbe med de oppgavene som de er mest opptatt av.

Kompetansen

Det skjer mye nytt i vår branse. Vi setter derfor vår ære i å holde oss ajour via kursvirksomhet og annen faglig oppdatering. Følgelig er du sikret gode, velfunderte råd og løsninger.


Nyheter & Samarbeidspartnere