Kompetansen

Det skjer mye nytt i bransjen vår. Vi setter derfor ære i å holde oss ajour via kursvirksomhet og annen faglig oppdatering. Du er sikret gode, velfunderte råd og løsninger med oss.

Det nytter ikke å lene seg tilbake og tro vi er utlært en gang for alle, selv om vi kan vise til mestertitler.

Mesterbrev
Daglig leder har mesterbrev.

Våtromssertifikat
Flere medarbeidere har sertifikatet som tilfredstiller byggebransjens våtromsnorm.

Godkjent lærebedrift
Utdanningsetaten har godkjent bedriften som lærebedrift.

 

Servicen

Mange snakker om «service» uten å gi den et konkret innhold. For at du skal vite hva du kan forvente av Kjærnsmo AS, har vi valgt å utdype begrepet:

Befaring og produktprøver

På befaringen tar vi med aktuelle produktprøver.

Showroom

I våre lokaler på Nedre Rommen 5 i Oslo har vi et showroom der du kan se et større utvalg av produktprøver.

Bufferlager – tusenvis av kvadratmetre gulvbelegg

Velger du blant de produktene som vi til enhver tid har på lager, kan vi levere meget raskt.

Fleksibilitet

For at du og dine medarbeidere skal kunne arbeide mest mulig effektivt i ordinær arbeidstid, jobber vi gjerne på kveldstid eller i helgene.

Kvalitetskontroll

Vi måler fuktigheten i underlaget.

Dokumentasjon

Etter ferdigstillelse mottar du en FDV-rapport (forvaltning, drift og vedlikehold) fra oss med informasjon om produktene, det vil si: type belegg, fargenumre, leverandørnavn, samt tekniske spesifikasjoner.

I tillegg blir du informert om hvem av våre medarbeidere som konkret har utført jobben. Arkiver dokumentet som et verdipapir, det kan komme til nytte neste gang du ønsker å fornye interiøret.


Hva tror vi på?

Vi er opptatt av å skape et trivelig arbeidsmiljø for deg og dine kolleger, slik at du i neste omgang kan ta ut en gevinst i form av økt produktivitet og lønnsomhet. Dessuten taler linoleum eller parkett i møterom, på kontorer og i foajé sitt eget språk til alle som kommer på besøk.

Vi er overbevist om at det er like viktig å ha et bevisst forhold til materialer, farger og håndverksmessig utførelse i lokaler der kunder ferdes, som til grafisk profilering og andre markedsmessige profileringstiltak. Alt bør henge sammen. En forlengelse av vår egen kompetanse er samarbeidet vi har med anerkjente interiørarkitekter.

Skikkelighet

Vi har tradisjon for å ta håndverket og selve utførelsen på alvor. Lot vi oss friste til å ta snarveier i den tro at ingen ville se noen forskjell, hadde vi opptrådt respektløst – ikke minst overfor oss selv. Som fagfolk vet vi intuitivt når vi har gjort en bra jobb. Det gir den gode følelsen av å innestå for noe.

Stolthet over eget fag er nært knyttet til selve meningen med å gå på jobb. Det er jo menneskelig å bli litt rakere i ryggen når de som betaler regningen, kommer med godord om arbeidet. Større er vi ikke.

Vi har en intern konkurranse gående om hvem som utfører det beste fagarbeidet. Gjett om kolleger som kjenner faget fra innsiden, vet når de ser en vinner! Internjustisen er nådeløs, men respektert.

Punktlighet

Generelt sett har håndverkere aldri maktet å kvitte seg med «nissen på lasset». Det ligger i bakhodet. Ja, du har kanskje selv erfart tilfeller der håndverkere har hatt et noe avslappet forhold til tidsavtaler. Vi forstår godt at du ikke godtar et «mañana».

Notér deg at alle ansatte i Kjærnsmo AS har armbåndsur med dato-angivelse. Gjør vi en avtale, kommer vi heller 5 minutter før enn fem minutter for sent. Skjer det noe uforutsett, ringer vi og gir beskjed. Alt annet er dårlig folkeskikk.